Tetrazepam

De stof tetrazepam, ook bekend onder merknamen als Myolastan en Epsipam, wordt van de Belgische markt gehaald. Er is een risico voor zeldzame huidreacties.

Sabine Thevelin

Sinds 1 april 2013 is Sabine Thevelin onze nieuwe adjunct-apotheker.